İnsan Kaynakları Politikamızın temel dayanağı:

• Çalışan motivasyonunu maksimum düzeyde tutmak,

• Şirket bağlılığı ve çalışan iş birliğini sürekli geliştirmek,

• Şirketimizin ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda sahip olduğu insan gücünün sürekliliğini ve etkinliğini sağlayacak İnsan Kaynakları hizmetlerini geliştirmek ve sunmaktır.

Staj İmkanları

Şirketimize, havacılık ve diğer alanlarala ilgili e-posta yolu ile yapılan bireysel staj başvuruları dikkate alınmamakadır.

3308 sayılı kanunun 18. maddesi doğrultusunda; mesleki ve teknik eğitim okulu ve kurumu öğrencilerine yaptırılması zorunlu “beceri eğitimi stajı” kapsamında uzun dönem lise stajına kabul edilecek öğrencilerde havacılık alanında eğitim alma şartı aranmamaktadır.

STAJ - SSS

Uzun Dönem Lise Öğrencileri İçin İlan Açılmakta mıdır?

 

Uzun dönem staj başvuruları haziran ayında, bireysel olarak http://thyteknik.com/kariyer/stajlar.html adresinden yapılmaktadır.

Üniversite Öğrencileri Gönüllü Staj Yapabilir mi?

Şirket prosedürü gereği sadece zorunlu stajlar kabul edilmektedir. Bu sebeple şirketimiz gönüllü stajyer alımı yapmamaktadır.

Part – time Stajyer Alınmakta mıdır?

Şirketimiz part-time stajyer alımı yapmamaktadır.

Staj Başvuruları ile İlgili En Erken Ne Zaman İrtibata Geçilmelidir?

Staj başlama tarihinden en az 30 iş günü öncesinden staj ofisine başvuru yapılması gerekmektedir.

Bu web sitesinden ayrılıyorsunuz.

OK