İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Günümüz rekabet ortamında farkı yaratanın insan olduğu bilincinden hareketle, ulusal ve uluslararası alanda hizmet veren şirketimizde; İnsan Kaynakları politikamızın temel dayanakları:

  • Çalışan motivasyonunu maksimum düzeyde tutmak,
  • Şirket bağlılığı ve çalışan işbirliğini sürekli geliştirmek,
  • Çalışanlarımızın güvenliği için İş sağlığı ve güvenliğinin gereklilikleri doğrultusunda hareket etmek,
  • Her düzeyde iletişimi destekleyip çalışan ile İnsan Kaynakları operasyonu arasında  güvene dayalı paylaşım imkan sağlamak,
  • Şirketimizin ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda sahip olduğu insan gücünün sürekliliğini ve etkinliğini sağlayacak İnsan kaynakları hizmetlerini geliştirmek ve sunmaktır.

Bu web sitesinden ayrılıyorsunuz.

OK